Zarządzanie Projektami

Szkolenia zamknięte

Oferujemy także szkolenia w formule zamkniętej, organizowane w lokalizacji OPENMIND lub siedzibie Zamawiającego. Cena ustalana jest indywidualnie, program szkolenia dobierany jest dla każdej grupy oddzielnie, firma OPENMIND może także zapewnić notebooki dla uczestników szkolenia.

telefon: 791 141 119

email: openmind@openmind.pl

lub przejdź do formularza kontaktowego

Microsoft Project


Szkolenie przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu Microsoft Project do celów planowania projektu: tworzenie harmonogramów, przypisywanie zasobów, konstrukcja budżetu, a także do celów monitorowania postępu projektu oraz raportowania. Szkolenie praktyczne, prowadzone przez profesjonalnych menedżerów projektu.

Microsoft Project Zaawansowany


W trakcie szkolenia uczymy budowy złożonych harmonogramów i budżetów, przydzielania i bilansowania dużych ilości zasobów. Pokazujemy praktyczne wykorzystanie wartości wypracowanej oraz możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb (pola niestandardowe, formuły).

Zarządzanie Projektami


Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty techniczne, marketingowe, informatyczne, zmiany organizacyjne), tworzenia prawidłowego planu projektu, monitorowania realizacji projektu, unikania typowych zagrożeń dla projektu. Wprowadza metodykę zarządzania projektami PMI.