Microsoft Excel

Szkolenia zamknięte

Oferujemy także szkolenia w formule zamkniętej, organizowane w lokalizacji OPENMIND lub siedzibie Zamawiającego. Cena ustalana jest indywidualnie, program szkolenia dobierany jest dla każdej grupy oddzielnie, firma OPENMIND może także zapewnić notebooki dla uczestników szkolenia.

telefon: 791 141 119

email: openmind@openmind.pl

lub przejdź do formularza kontaktowego

Excel Analiza Danych


W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco tabele przestawne, wszystkie opcje i tricki. Druga część szkolenia poświęcona jest użyciu do analiz modelu danych programu PowerPivot, łącznie z funkcjami DAX, a także tworzeniu interaktywnych paneli menedżerskich za pomocą programu PowerView, a także geograficznej wizualizacji danych za pomocą programu PowerMap.

Excel Podejmowanie Decyzji


Wspomaganie podejmowania dezycji z pomocą programu Microsoft Excel może okazać się bardzo korzystne. Szkolenie przekazuje wiedzę jak sprawnie tworzyć modele i analizować wielowariantowe problemy biznesowe, jak wybierać rozwiązania optymalne na bazie dodatku Microsoft Solver. Wprowadzamy także podstawy analizy statystycznej i prognozowania.

Excel Power Query


W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy dodatek do Microsoft Excel od wersji 2013. Pokazujemy, jak wykorzystać PowerQuery do zaawansowanej obróbki danych: pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, "czyszczenie danych", złożone konwersje, automatyzacja operacji na danych.

Excel Visual Basic Podstawy


Na szkoleniu dowiesz się jak nagrywać i edytować makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne elementy takie jak: przyciski, listy rozwijalne, pola wyboru, formularze użytkownika. Szkolenie wprowadza od podstaw język Visual Basic zawarty w Microsoft Excel, obiekty arkuszowe, uczy budowania rozwiązań w tym języku, obejmujących typowe operacje na danych biznesowych.

Excel Visual Basic Średniozaawansowany


Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, znają początki języka Visual Basic. W trakcie szkolenia "porządnie" uczymy całości języka Visual Basic, tworzenia złożonych procedur konwertujących dane, konstrukcji formularzy użytkownika oraz własnych funkcji arkuszowych.

Excel Visual Basic Zaawansowany


Szkolenie dla doświadczonych użytkowników VBA, wprowadzające takie tematy jak: dostęp w kodzie do innych aplikacji (Outlook, Word), baz danych (ADO), funkcji API oraz budowa rozwiązań opartych o moduły klas. Dodatkowo uczymy tworzenia złożonych formularzy.

Excel w Firmie


Excel w Firmie

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów finansów, analiz, zarządzania firmą. Nauczysz się między innymi: używania złożonych baz danych, tabel przestawnych, stosowania różnorodnych funkcji arkuszowych, konsolidacji danych, importu i udostępniania danych, użycia Solvera, formatowania warunkowego i wykresów.

Excel w Firmie Zaawansowany


Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr i użycia formantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z trickami w zakresie tabel przestawnych, Solvera oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie.

Excel Wizualizacja Danych


Prawidłowa wizualizacja danych jest równie ważna jak ich wartości. Szkolenie skupia się na kwestiach prawidłowej prezentacji danych biznesowych w postaci tabelarycznej, tabel przestawnych oraz wykresów. Poruszane są zarówno kwestie reguł poprawnego prezentowania danych (czytelność, formaty, kolory) jak też kreatywne użycie tabel przestawnych do prezentacji.

Podstawy Excela


Na tym szkoleniu przekazujemy podstawowe możliwości obliczeniowe oraz prezentacyjne arkusza kalkulacyjnego. Naszym celem jest pokazanie Wam, jak szybko wykorzystać program Microsoft Excel do poprawy efektywność Waszej pracy. Podczas szkolenia uczymy jak przygotowywać profesjonalne zestawienia tabelaryczne, jak tworzyć wykresy oraz jak rozwiązywać problemy obliczeniowe.