Nowe terminy szkoleń

Zapraszamy na szkolenia w okresie luty-lipiec 2018, w tym okresie dalej obowiązują obniżone ceny na większość z naszych szkoleń. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Excel Analiza Danych

Zapraszamy na szkolenie Excel Analiza Danych. Poświęcone jest analizie danch za pomocą tabel przestawnych i PowerPivot oraz ich prezentacji w PowerView i PowerMap.

Czytaj dalej

Excel Power Query

Nasze nowe szkolenie z zaawansowanego przetwarzania danych za pomocą dodatku Excel Power Query. Szczegóły w sekcji Microsoft Excel - zapraszamy.

Czytaj dalej

Podkładka pod myszkę

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje praktyczną "edukacyjną" podkładkę pod myszkę (skróty Excel, Word, Outlook).

Czytaj dalej

Nowe certyfikaty

Każdy uczestnik naszego szkolenia otrzymuje ozdobny certyfikat ukończenia szkolenia z wytłaczaną pieczęcią.

Czytaj dalejNasze szkolenia

Microsoft Excel


 Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel jest najważniejszym programem używanym w biznesie, o ogromnych możliwościach. Zestaw naszych wysoko kwalifikowanych szkoleń z tego tematu obejmuje wszystkie jego cechy, włącznie z programowaniem w Visual Basic.

Microsoft Office


 Microsoft Office to nie tylko Excel czy Access! Oferujemy bardzo zaawansowane szkolenia z praktycznego wykorzystania takich programów jak Microsoft PowerPoint, Word, Outlook. Uczymy także praktycznego wykorzytania Microsoft SharePoint oraz Visio.

Microsoft Access + SQL


 Baza danych Microsoft Access służy do obsługi dużej ilości danych, nadaje się także do prac analitycznych. Nasze szkolenia z tego zakresu obejmują wszystkie poziomy, włącznie z tworzeniem aplikacji za pomocą tego programu. Oferujemy także szkolenia z języka SQL w bazie SQL Server.

Zarządzanie Projektami


 Każda firma prowadzi projekty. Nasze szkolenia uczą praktycznego podejścia do zarządzania projektami w korporacjach, także na poziomie zaawansowanym. Oferujemy także szkolenia z obsługi programu Microsoft Project, który stał się standardem w tej dziedzinie.