Microsoft Outlook
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Microsoft Outlook trwa: 1 dni

Cena szkolenia: 400 zł

TerminyProgram szkolenia

Poczta elektroniczna

Struktura folderów poczty elektronicznej, foldery osobiste oraz publiczne, zarządzanie wiadomościami przychodzącymi, używanie folderów publicznych programu Exchange. Konfiguracja widoków poczty elektronicznej, wyszukiwanie wiadomości według różnych kryteriów, opcje odbierania i wysyłania. Tworzenie wiadomości, określanie typu wiadomości (tekst, HTML), priorytet, ustalanie adresatów. Załączniki - wstawianie plików, wiadomości, kontaktów jako załączniki, edycja załączników, zapisywanie załączników na dysku. Oznaczanie wiadomości flagami oraz kolorami.

Kalendarz

Podstawowe pojęcia kalendarza: wydarzenie, termin, spotkanie. Planowanie, usuwanie, modyfikacja i akceptacja spotkań oraz terminów. Wydarzenia cykliczne: wstawianie oraz modyfikacja, przeglądanie kalendarzy własnych oraz udostępnionych, widok porównywania kalendarzy. Zarządzanie spotkaniami w firmie: zapraszanie na spotkania, sprawdzanie czasu wolnego uczestników, alokowanie sal konferencyjnych. Udostępnianie informacji zawartej w kalendarzu: kalendarze sieciowe, wysyłanie kopii kalendarza w wiadomości, drukowanie.

Kontakty

Informacje, które można zapisać o kontakcie. Widoki folderu kontakty, grupowanie kontaktów, podział kontaktów na kategorie, synchronizacja kontaktów z telefonami komórkowymi. Używanie kilku folderów kontaktów, udostępnione foldery kontaktów.

Dziennik, zadania i notatki.

Rejestrowanie czynności za pomocą dziennika, rodzaje pozycji dziennika, konfigurowanie automatycznej rejestracji różnych pozycji dziennika. Zlecanie i wykonywanie zadań, ustawianie zadań o różnych priorytetach, przydzielanie zadań różnym osobom, kontrola wykonania zadań w trakcie ich wykonywania. Zlecanie zadań cyklicznych. Przechowywanie bieżących informacji za pomocą notatek.

Tematy zaawansowane

Konfiguracja kont pocztowych - podłączanie się do kont na serwerach firmowych. Konfiguracja archiwizacji, autoarchiwizacja, unikanie zbyt dużego rozmiaru skrzynki pocztowej. Definiowanie podpisów oraz domyślnego stylu wiadomości. Konfiguracja reguł i alertów dla wiadomości pocztowych. Tworzenie kopii bezpieczeństwa (backup) danych zawartych w programie Outlook, importowanie oraz eksportowanie danych w różnych formatach.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia