Prezentacje Prezi
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Prezentacje Prezi trwa: 1 dni

Cena szkolenia: 400 zł

TerminyProgram szkolenia

Tworzenie prezentacji Prezi

Różnice między prezentacją Power Point a Prezi - wykorzystanie nieliniowości oraz nieograniczonej przestrzeni. Zasady tworzenia prezentacji w Prezi - koncepcja mapy myśli oraz "wielkiego obrazu”. Jak dotrzeć do różnych typów publiczności? Wykorzystanie różnych typów treści do zaangażowania widzów. Kreowanie skutecznej prezentacji przez tworzenie opowieści, kreowanie struktury prezentacji w oparciu o strukturę scenariusza filmowego. Zasady tworzenia wartościowej i czytelnej oprawy graficznej. Tworzenie nowej prezentacji od podstaw lub z wykorzystaniem gotowych szablonów zawierających grafikę oraz kadry. Korzystanie z interfejsu Prezi: opcje paska narzędzi, menu kontekstowe, pasek kadrów i ścieżek. Poruszanie się po przestrzeni roboczej prezentacji. Przydatne skróty klawiaturowe podczas tworzenia prezentacji.

Przejścia, animacje, grafika

Praca z kadrami (odpowiednik slajdów w Power Poincie) - typy kadrów, zmiana położenia i rozmiaru, koloru. Używanie gotowych szablonów położenia kadrów w prezentacji. Kształtowanie przebiegu prezentacji poprzez tworzenie i edycję przejść pomiędzy poszczególnymi kadrami (tzw. ścieżek). Korzystanie z animacji obiektów - płynne pojawianie się i znikanie. Różnice między grafiką rastrową a wektorową oraz ich zastosowanie w prezentacji. Tworzenie własnych zestawów kolorystycznych czcionki i tła, używanie gotowych zestawów. Korzystanie z katalogów gotowych kształtów, grupowanie obiektów, ustawianie kolejności nakładania obiektów na siebie.

Multimedia

Praca ze zdjęciami - korzystanie z wbudowanych efektów graficznych, zmiana rozmiaru i położenia zdjęcia, przycinanie niepotrzebnych obszarów. Przekształcanie grafiki rastrowej w wektorową - program Inkscape (opensource). Efekty audio - dodawanie dźwięku przejścia pomiędzy kadrami, odtwarzanie muzyki podczas prezentacji w tle. Import i modyfikacja plików wideo. Importowanie innych formatów: prezentacja Power Point, PDF, filmy YouTube.

Prezentowanie i udostępnianie

Nawigacja podczas pokazu prezentacji - ustawienie przejść automatycznych pomiędzy slajdami, korzystanie z ręcznego poruszania się po dowolnych kadrach prezentacji. Udostępnianie prezentacji online w celu prezentacji na żywo. Wysyłanie prezentacji innym użytkownikom poprzez link lub Facebook, nadawanie uprawnień użytkownikom do przeglądania bądź edycji prezentacji, udostępnianie prezentacji na stronie internetowej. Konwertowanie prezentacji do postaci offline - zapis w postaci pdf lub jako przenośna prezentacja Prezi (nie wymaga połączenia z siecią ani zainstalowanego programu Prezi na komputerze).

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia