SQL Business Intelligence
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

SQL Business Intelligence trwa: 2 dni

Cena szkolenia: 850 zł

Terminy

Prosimy o kontakt w sprawie terminów.


Program szkolenia

SQL Server Business Intelligence Development Studio

Omówienie środowiska tworzenia analiz biznesowych, tworzenia i udostępniania raportów oraz narzędzi integrujących różne bazy danych. Źródła danych. Ogólne zasady korzystania ze źródeł danych. Tworzenie narzędzi analitycznych w oparciu o Analysis Services. Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych. Co to są wymiary (agregacje typu produkt, miejsce, czas) i jak je wykorzystać w analizie. Kostki analityczne - jak wybierać potrzebne informacje z hurtowni danych. Omówienie środowiska tworzenia raportów w oparciu o Reporting Services.

Tworzenie i modyfikacja projektu analitycznego

Tworzenie źródeł danych do analizy za pomocą wbudowanego kreatora. Co to są widoki danych, jak je wykorzystać i stworzyć za pomocą kreatora. Co to są tabele wymiarów oraz tabele faktów. Tworzenie wymiarów ogólnych. Tworzenie wymiarów czasu. Podział danych na okresy typu rok, kwartał, miesiąc. Budowanie struktury kostki analitycznej OLAP. Budowanie zależności pomiędzy wymiarami oraz określanie ich hierarchii. Tworzenie własnych pól obliczeniowych. Budowanie kostki analitycznej - dodawanie wymiarów, miar, pól obliczeniowych oraz agregacji danych. Współpraca z Microsoft Excel - eksportowanie kostki OLAP.

Tworzenie raportów za pomocą Reporting Services

Wykorzystanie kreatora w procesie tworzenia raportów. Definiowanie źródła danych raportów. Definiowanie połączenia z serwerem baz danych, wybór tabel z danymi. Definiowanie zbioru danych - tworzenie i modyfikowania zapytań do źródeł danych. Wykorzystanie narzędzi formatujących wygląd raportów takich jak czcionka, kolor, wyrównania oraz tła. Grupowanie danych, dodawanie podsumowań, zmiana kolejności kolumn. Metody i formaty eksportu danych oraz zasady publikowania raportu. Generowanie raportu. Zapisywanie raportu do bazy danych (build) oraz publikowanie i udostępnianie raportu.

Rozbudowa raportów podstawowych

Omówienie edytora wyrażeń - dodawanie wyrażeń i funkcji. Tworzenie własnych pól obliczeniowych. Filtrowanie danych wyświetlanych w raporcie za pomocą parametrów. Tworzenie parametry wewnętrznych i ukrytych. Definiowanie wartości domyślnych parametrów. Tworzenie wykresów. Wybór rodzaju wykresu, definiowanie wartości współrzędnych wykresów. Dodawanie wykresu do raportu. Tworzenie raportów zawierających tylko wykres. Interaktywne ukrywanie części raportów. Przełączanie pomiędzy raportami. Dodawanie i modyfikowanie hiperłączy. Dodawanie podraportów oraz tworzenie map dokumentów.

Tworzenie raportów opartych na kostkach OLAP

Tworzenie raportów wykorzystujących kostki analityczne OLAP jako źródło danych raportu. Projektowanie raportu i tworzenie raportu OLAP. Wykorzystanie narzędzi wbudowanych w Reporting Services. Generowanie raportu. Publikowanie raportu.

Report Manager i zarządzanie raportami

Dostęp do portalu www, na którym są publikowane raporty. Jak opublikować raport na portalu www. Podstawowe zagadnienie dotyczące konfiguracji serwera raportów. Subskrypcja i harmonogramowanie raportów. Tworzenie planów odświeżania danych. Metody przetwarzania raportów.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia