Access Podstawy
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Access Podstawy trwa: 2 dni

Cena szkolenia: 650 zł

TerminyProgram szkolenia

Konstruowanie tabel

Ogólne zasady rządzące tworzeniem baz danych, tworzenie tabel za pomocą kreatora tabel oraz za pomocą widoku projektu. Definiowanie pól (kolumn) w tabelach, stosowanie prawidłowych typów danych: liczby, tekst, data, czas, wartości logiczne. Stosowanie reguł poprawności, formatów oraz masek wprowadzania. Do czego służy klucz podstawowy, klucze na jednym oraz wielu polach. Łączenie tabel za pomocą relacji.

Formularze

Poruszanie się po formularzach, przeglądanie, wprowadzanie, modyfikacja oraz kasowanie danych za pomocą formularzy. Wyszukiwanie danych za pomocą formularzy, sortowanie danych na formularzu, dodawanie filtra do formularza. Tworzenie prostych formularzy za pomocą kreatorów oraz za pomocą narzędzi do projektowania. Najważniejsze właściwości formularza. Stosowanie formantów do upraszczania wprowadzania danych do formularza - pole kombi, pole listy, pola wyboru, przyciski opcji. Konfigurowanie wyglądu formularza.

Raporty

Korzystanie z raportu, sekcje raportu, obiekty mogące znaleźć się w raporcie (podraporty, grafika, zdjęcia). Prawidłowa definicja kwerendy służącej jako źródło raportów, kwerendy z parametrami. Tworzenie prostych raportów opartych o tabele lub kwerendy za pomocą kreatorów oraz narzędzi do konstrukcji raportów, podsumowania oraz grupowanie danych. Sekcje raportów (nagłówek, szczegóły, stopka, grupy), Podstawowe właściwości raportu - czcionka, wymiary, określanie ustawień strony raportu.

Kwerendy

Tworzenie kwerend za pomocą siatki kwerendy, praca na siatce kwerendy: dodawanie i usuwanie tabel, tworzenie relacji pomiędzy tabelami w kwerendzie. Stosowanie kwerend wybierających do uzyskiwania informacji z jednej oraz wielu tabel w bazie danych, kryteria w jednym polu, złożone kryteria na wielu polach, stosowanie warunków złożonych (Between .. And, Or, And). Kwerendy wybierające z podsumowaniami, kwerendy krzyżowe. Wykorzystywanie parametrów w kryteriach kwerendy, ustawianie typu danych parametrów. Podstawowe kwerendy akcji (zmieniających informacje w bazie danych).

Dane zewnętrzne

Dołączanie tabel z innych baz danych programu Microsoft Access, z plików Microsoft Excel. Importowanie danych zewnętrznych zawartych w plikach tekstowych, plikach programu Microsoft Excel lub plikach HTML. Eksportowanie danych w różnej postaci (Excel, PDF). Tworzenie listów seryjnych w edytorze Microsoft Word.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia