Microsoft Visio
Zakres szkolenia

Terminy i koszt szkolenia

Microsoft Visio trwa: 1 dni

Cena szkolenia: 400 zł

TerminyProgram szkolenia

Wprowadzenie

Praca z wzorcami schematów i diagramów. Praca z zestawami kształtów - wyszukiwanie formantów, praca z wieloma zestawami jednocześnie, tworzenie spersonalizowanych zestawów kształtów. Swobodne poruszanie się po stronach ze schematami. Praca z wieloma schematami jednocześnie, kopiowanie i przenoszenie schematów i ich fragmentów. Formatowanie obszaru roboczego, skalowanie rysunków, definiowanie miar. Drukowanie schematów i diagramów - skalowanie przygotowanych schematów i diagramów, druk wielkoformatowy przy wykorzystaniu drukarek formatu A4.

Tworzenie diagramów i schematów

Umieszczanie kształtów na arkuszu, automatyczne rozmieszczanie na stronie wykorzystywanych kształtów, trasowanie. Dodawanie, usuwanie i reorganizowanie stron, umieszczanie i wykorzystanie stron w tle. Łączenie kształtów, dodawanie punktów łączenia, przyklejanie połączeń do kształtów. Dodawanie tekstu, formatowanie tekstu, zmiana pozycji tekstu względem kształtów, formatowanie nagłówka i stopki.

Mind mapping

Wprowadzenie do technik mind mappingu, podstawy teoretyczne. Wykorzystanie technik mind mappingu w codziennej pracy, mind mapping sposobem na szybkie i przejrzyste zapisywanie pomysłów i informacji. Narzędzia do mind mappingu w Visio.

Diagramy informatyczne

Metody tworzenia diagramów informatycznych. Przedstawienie różnych rodzajów diagramów informatycznych - projekty baz danych, mapy witryn internetowych, diagram sieci komputerowej. Narzędzia do tworzenia diagramów informatycznych w Visio.

Propozycje wykorzystania Visio w firmie

Tworzenie wzorców dokumentów, takich jak ankiety lub formularze. Tworzenie diagramów procesów biznesowych dla celów decyzyjnych. Tworzenie i edycja kalendarzy, importowanie kalendarzy z programu Outlook. Nadzorowanie projektów za pomocą diagramu Gantta.

Zaawansowane funkcje Visio

Wykorzystanie mechanizmu makr - nagrywanie makr, przypisywanie skrótów klawiszowych, makra lokalne i globalne, uruchamianie makr w dokumentach. Importowanie danych z baz danych Microsoft Access oraz arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel. Eksportowanie diagramów do pozostałych aplikacji pakietu Microsoft Office. Wykorzystanie diagramów i schematów Visio na witrynach internetowych. Kształty własne - tworzenie kształtów niestandardowych za pomocą narzędzi graficznych lub mechanizmu importowania.

Materiały szkoleniowe

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń "krok-po-kroku", notes, długopis oraz podkładkę pod myszkę.

Zobacz także inne szkolenia